Stage Three - ADONIS

C1. Προπονητικά Φορτία (Θ)

9:40 – 10:30 | Saturday
Petros Syrakopoulos

Είδος/μέγεθος ερεθίσματος, προσαρμογή & πιθανότητα τραυματισμού. Περιγραφή και ανάλυση της έννοιας του «προπονητικού φορτίου»: η σχέση του προπονητικού ερεθίσματος με την προσαρμογή, ποσοτικοποίηση του ερεθίσματος, συσχέτιση προπονητικού φορτίου με την πιθανότητα τραυματισμού, και βασικές αρχές προγραμματισμού της προπόνησης.

C2. Πως το φαινόμενο του Post-activation Performance Enhancement (PAPE), μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της απόδοσης (Θ)

10:40 - 11:30 | Saturday
Spyros Methenitis      

Το φαινόμενο της μεταδιεργετικής διευκόλυνσης/ενίσχυσης (Post-activation performanceenhancement, PAPE), είναι το φαινόμενο με το οποίο οι επιδόσεις  σε δραστηριότητες δύναμης/ισχύος μπορούν να αυξηθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά την εκτέλεση ειδικών ασκήσεων υψηλής έντασης. Το PAPE έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλούς αθλητικούς πληθυσμούς, πριν από τους αγώνες τους, για την βραχυχρόνια αύξηση της απόδοσή τους κατά τον αγώνα τους. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό, έχουν παρουσιαστεί νέες στρατηγικές προπόνησης αντιστάσεων, οι οποίες εκμεταλλεύονται αυτό το φαινόμενο, για να προκαλέσουν σημαντικότερες προπονητικές προσαρμογές και βελτιώσεις στην απόδοση των ασκούμενων και αθλητών. Σε αυτή τη διάλεξη, θα αναλύσουμε τι είναι PAPE και πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε πιο αποτελεσματικά προγράμματα προπόνησης αντίστασης, είτε σε ασκούμενους είτε σε αθλητές

C3. Ανορθόδοξες Δίαιτες & Μαγικές Διατροφές. Μύθοι & Αλήθειες (Θ)

11:40 - 12:30 | Saturday
Stamatis
Mourtakos

Στη σημερινή εποχή η άσκηση και η διατροφή κατακλύζονται από πολλούς μύθους και μυστικά που υπόσχονται θαυματουργά αποτελέσματα, με ένα τρόπο που παρουσιάζεται σαν «μαγικός». Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα των περισσοτέρων ονειρικών, μαγικών και ανορθόδοξων διαιτητικών σχημάτων που υπόσχονται, καθεμιά με το δικό της τρόπο, μαγικές απώλειες βάρους, χωρίς ιδιαίτερο κόπο και πάνω από όλα πολύ γρήγορα. Ειδικότερα θα εξεταστούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οι επιπτώσεις τους στην υγεία καθώς και θα απαντηθεί το βασικό ερώτημα, γιατί, τα ποσοστά επιτυχίας δεν πρέπει να συσχετίζονται μόνο με την αριθμητική απώλεια βάρους. Απώτερος στόχος είναι να επιτευχθεί ο κατάλληλος συνδυασμός των ερευνητικών δεδομένων, μεταφρασμένο άρτια σε πραγματικές συνθήκες, αποφεύγοντας εξαντλητικές μεθόδους, έτσι ώστε οποιαδήποτε αλλαγή  στις διατροφικές συνήθειες των αθλητών να επιφέρει βέλτιστα αποτελέσματα στην υγεία και στην απόδοση τους.

C4. Η τέχνη και η επιστήμη στην καθοδήγηση των ειδικών πληθυσμών (Θ)

13:30 – 14:20 | Saturday
Alexis Batrakoulis

Τα άτομα που αντιμετωπίζουν χρόνιες ασθένειες χρειάζονται κάτι διαφορετικό από το συμβατικό τρόπο παροχής των υπηρεσιών άσκησης, όταν ένας προσωπικός γυμναστής εργάζεται μαζί τους σε τακτική βάση σε ένα πραγματικό περιβάλλον γυμναστηρίου. Μάθετε πώς να προσεγγίζετε αυτό το είδος του πελατολογίου χρησιμοποιώντας μια στρατηγική επικοινωνίας βασισμένη σε τεκμηριωμένα στοιχεία και απόλυτα εφαρμόσιμη σε πραγματικές συνθήκες.

C5. Performance Specialist – Solving performance problems, faster than your opponent (T)

14:30 - 15:20 | Saturday
Michael Cummings

This is an abbreviated version of the FMT Performance Specialist Course. We will cover the newest system in athletic and human performance training. This system will help you understand how to put together an effective and balanced program. Know where in your program to apply a specific strategy based on your client’s goal.

C6. Νέες έρευνες για το ρόλο του μυϊκού ιστού και πως μπορεί να επηρεάσει την υγεία των ασκούμενων (Θ)

15:30 - 16:20 | Saturday
Spyros Methenitis

Μέχρι σήμερα, ο ρόλος/αντίκτυπος του σκελετικού μυός, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ιστός του ανθρώπινου σώματος και κατέχει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό της γλυκόζης και των λιπιδίων, στους καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου και στις ασθένειες παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστος. Ο μυϊκός ιστός αλλά κυρίως οι μυϊκές ίνες, πρόσφατα έχουν προταθεί ως σημαντικοί ρυθμιστές του μεταβολισμού, της υγείας και της σύστασης του σώματος των ανθρώπων. Κατά τη διάρκεια αυτής της διάλεξης θα δοθούν πρακτικές εφαρμογές, σε μια προσπάθεια, οι επαγγελματίες της άσκησης να μπορούν να σχεδιάσουν στοχευμένα και εξατομικευμένα προγράμματα προπόνησης ανάλογα τον επιθυμητό στόχο και τον ασκούμενο τους για την μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων της προπόνησης τους, στους καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου.

C7. Ανάπτυξη Μυϊκής Δύναμης και Ισχύος στο Γυμναστήριο (Θ)

9:40 – 10:30 | Sunday
Zaras Nikolas

Η παραδοσιακή προπόνηση με αντιστάσεις αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προπονητικού σχεδιασμού σε ασκούμενους και αθλητές. Ωστόσο, η εφαρμογή νέων προπονητικών μεθόδων και τεχνικών, βασιζόμενων στην ταχύτητα των επαναλήψεων, φαίνεται να προκαλεί εξίσου σημαντικές προσαρμογές στη μυϊκή δύναμη-ισχύ και ανάπτυξη της μυϊκής μάζας ίσως και καλύτερες από την παραδοσιακή προπόνηση δύναμης. Σκοπός της παρουσίασης είναι να προβληθεί ο ρόλος της ταχύτητας μετακίνησης των φορτίων στην προπόνηση με αντιστάσεις σε ασκούμενους και αθλητές. Ο ρόλος της μέγιστης εκούσιας ταχύτητας μετακίνησης των φορτίων στις αντιστάσεις είναι εξαιρετικά σημαντικός για την ανάπτυξη της δύναμης-ισχύος, του ρυθμού εφαρμογής της δύναμης και της μυϊκής μάζας.

C8. The Art of Coaching (Τ)

10:40 - 11:30 | Sunday
Michael Cummings

With over 25 years of experience coaching and speaking globally on the highest levels, Coach Cummings will take you through the concepts necessary to be an amazing coach and presenter. Using his experience in behavioral psychology, positive coaching, strength and conditioning, and brain training he will share with you the secrets to his success.

C9. How to Create Programs Your Clients Will Love and Keep Them Progressing (T)

11:40 - 12:30 | Sunday
Nick Tumminello

As a trainer, you know how important it is to have consistency in a training program, but clients always want variety. Learn how to create programs that deliver the variety clients crave by keeping sessions fresh and engaging while simultaneously keeping enough consistency from one workout to another for clients to demonstrate progress. Walk away with the exact programming framework that Nick uses to deliver world-class training sessions.

C10. Στρατηγικές Άμεσης Ενίσχυσης της Απόδοσης πριν τον Αγώνα (Θ)

13:30 – 14:20 | Sunday
Zaras Nikolas

Είναι γνωστό ότι η μακροχρόνια προπόνηση αυξάνει την αθλητική απόδοση και ενισχύει την επίδοση σε αθλητές ατομικών και ομαδικών αθλημάτων. Η προπόνηση τόσο σε ατομικά όσο και σε ομαδικά αθλήματα σχεδιάζεται με βάση της αρχές του περιοδισμού οδηγώντας τους αθλητές από προπονητικές περιόδους με χαμηλή ένταση και ελάχιστη εξειδίκευση σε προπονητικές περιόδους με υψηλή ένταση και αυξημένη αθλητική εξειδίκευση. Ωστόσο, ένα βασικό ερώτημα που φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τον προπονητικό σχεδιασμό είναι οι προπονητικές στρατηγικές ενίσχυσης της απόδοσης λίγα λεπτά ή και αρκετές ώρες πριν τον αγώνα. Σκοπός της παρουσίασης είναι να προβληθούν τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις στρατηγικές άμεσης ενίσχυσης της απόδοσης σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα.

C11. Πως μπορούμε μέσω της προπόνησης αντιστάσεων, να βελτιώσουμε την αερόβια ικανότητα (Θ)

14:30 - 15:20 | Sunday
Spyros Methenitis

Η προπόνηση αντιστάσεων είναι πλέον καλά τεκμηριωμένο ότι ενισχύσει τις επιδόσεις των δρομέων αντοχής και γενικότερα των αθλητών αντοχής. Ωστόσο, έχει αναφερθεί πρόσφατα ότι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ρουτίνες προπόνησης αντίστασης που ακολουθούν αυτοί οι αθλητές δεν είναι αυτό που χρειάζονται ή ότι δεν είναι τόσο αποτελεσματικές. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των προπονήσεων, πρέπει να εξετάσουμε πολλές παραμέτρους της συνολικής ημερήσιας/εβδομαδιαίας/μηνιαίας προπονητικής επιβάρυνσης, είτε της προπόνησης αντιστάσεων είτε αντοχής, που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τις επιθυμητές φυσιολογικές προσαρμογές, περιορίζοντας ή μειώνοντας τις επιδόσεις των αθλητών αυτών. Όλα τα παραπάνω θα επισημανθούν κατά τη διάρκεια αυτής της διάλεξης, ενώ πρακτικές εφαρμογές θα δοθούν, σε μια προσπάθεια, οι επαγγελματίες της άσκησης να μπορούν να σχεδιάσουν στοχευμένα και εξατομικευμένα προγράμματα προπόνησης ανάλογα τον επιθυμητό στόχο και τον ασκούμενο τους για την μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων της προπόνησης τους. 

C12. Υπεράνθρωποι. Μύθος ή Πραγματικότητα (Θ)

15:30 - 16:20 | Sunday
Stamatis Mourtakos

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση των συμμετεχόντων σε αθλήματα όπως μαραθώνιος, Υπεραποστάσεων (τύπου Σπαρταθλο 246χλμ), τρίαθλο (Iron man), στα οποία απαιτούνται  δυνάμεις και ικανότητες που ξεπερνούν τα σύνηθη ανθρώπινα όρια. Οι συμμετέχοντες σε αυτούς τους αγώνες ως επί το πλείστον δεν είναι πρωταθλητές, η ηλικία τους είναι άνω των 35 ετών και πολλοί είναι άνω των 60 ετών και το πιο σημαντικό δεν έχουν κάποιο σημαντικό αθλητικό υπόβαθρο. Το παράδοξο που προκύπτει είναι, πως καταφέρνει να ολοκληρώσει αυτή η ιδιαίτερη πληθυσμιακή ομάδα τέτοιους αγώνες, σύμφωνα με τη κοινή λογική και τα επιστημονικά δεδομένα που υπάρχουν από την αθλητική κοινότητα. Στην ενότητα αυτή θα επιδιωχθεί η παρουσίαση των πολυσύνθετων μηχανισμών και η ενεργειακή διαχείριση που χρειάζεται για την επίτευξη αυτών των απαιτητικών δοκιμασιών. Ειδικότερα θα παρουσιαστούν πρωτότυπα δεδομένα από την ερευνητική μελέτη  των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων (ΟΥΚ) με τίτλο «Διερεύνηση ψυχολογικών και φυσιολογικών παραμέτρων για την απεικόνιση των ανθρώπινων ορίων». Απώτερος στόχος είναι η συνειδητοποίηση πως υπάρχει ΄΄μέσα΄΄ μας ένας κρυμμένος Υπεράνθρωπος.

THIS WEBSITE IS USING COOKIES
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue using the site we assume that you are happy to receive all cookies on this site. Please make sure to read our cookies policy.